Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

  
 
 

Prof. Marian Gorynia -
polski naukowiec o pandemii...
Prof. Marian Gorynia - polski naukowiec o pandemii...
23 IX 2021, 20:08:00


...dawno minęły czasy spokoju, powolnej zmiany biegu wydarzeń. Cały świat nabrał rozpędu, wszystko przyspiesza z dnia na dzień, sensacja goni sensację, nowe technologie zanim zostały przyswojone przez ludzi, są zastępowane przez technologie najnowsze itd. itp. Taka sytuacja wymaga też od ludzi szybkiego, czasami błyskawicznego reagowania, szczególnie od tych, których zadaniem jest komentowanie, wyjaśnianie i badanie tego, co się dzieje, odnajdywanie przyczyn dziania się, a nawet antycypowania tego, co biorąc pod uwagę nowe zjawiska, może się wydarzyć wkrótce - mam na myśli naukowców. Już nie wieża z kości słoniowej, już nie zacisze bibliotek jeszcze średniowiecznych i nie przytulne laboratoria, ale pierwsza linia frontu. Przystosowanie się naukowców do nowej roli nie jest łatwym procesem i nie każdy naukowiec do nowej roli - jednostki szybkiego reagowania nadaje się. Są jednak i tacy naukowcy, którzy podejmują wyzwanie i starają się tak szybko, jak to jest tylko możliwe poszukać i zbadać przyczynę zjawisk. (Na zdjęciu okładka książki pt.Świat w obliczy pandemii, autorstwa i pod redakcja prof. dr hab. Mariana Goryni, jaka stanie się bestsellerem na rynku książek naukowych ).
Jednym z takich nowoczesnych polskich naukowców, jest wybitny ekonomista, badacz i analityk światowej klasy -  prof. dr hab. Marian Gorynia, były rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, osobistość o niezwykle szerokich horyzontach, intelektualista wychodzący daleko poza jego specjalność w tym między innymi: konkurencyjność przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym, strategie zagranicznych inwestorów w Polsce, metodologia i filozofia nauk ekonomicznych.

I to właśnie prof. dr hab. Marian Gorynia, jako pierwszy w Polsce i prawdopodobnie jeden z pierwszych naukowców świata bez zwłoki zainteresował się zjawiskiem pandemii rozumiejąc, że to nowe globalne zjawisko będzie mieć znacznie szersze skutki, aniżeli tylko wywoływanie fizycznych zakażeń chorobowych w ludzkich społeczeństwach. Profesor Marian Gorynia z wielkim zainteresowaniem pochylił się nad sprawcą pandemii - wirusem, przewidując, że globalny zasięg jego oddziaływania i podjęte środki w celu przeciwstawieniu się pandemii, skutkować będą głębokimi zmianami we wszystkich dziedzinach życia i działalności Ziemian. Taki ogląd spraw, zaowocował szerokimi badaniami Profesora, a równolegle Jego działalnością publicystyczną, artykułami naukowymi, esejami i wypowiedziami w których informował on społeczeństwo o stwierdzonych faktach z obszaru trwania pandemii. Ponieważ wkrótce do Profesora dołączyli niektórzy naukowcy z Jego środowiska  prof. dr hab. Marian Gorynia stał się liderem badań pandemii, jako niezwykłego zjawiska globalnego o już znanych i przyszłych dających się przewidywać wielokierunkowych i wieloznacznych zmianach gospodarczych, społecznych, kulturowych, naukowych, technologicznych, konsumpcyjnych, a nawet cywilizacyjnych i filozoficznych zmieniających świat i życie mieszkańców tego świata.

Dzisiaj dorobek naukowy profesora Mariana Goryni dotyczący pandemii - można zaryzykować takie określenie,  jest już nową nauką, która będzie rozwijać się i owocować poznawaniem zarówno patologii jak pozytywów pandemii: równoczesnego w skali globalnej regulowania przyszłej egzystencji ludzkości.

Jesteśmy wdzięczni profesorowi Marianowi Goryni za jego odwagę naukowca i za to, że stał się prekursorem badań pandemii, oddając wielką przysługę nauce polskiej i światowej. Teraz bowiem na rynku literatury naukowej ukaże się książka zawierająca komplet materiałów,  artykułów, felietonów i esejów autorstwa profesora Marian Goryni, oraz naukowców z nim współpracujących. To kompendium wiedzy o tym, z czym mamy do czynienia, zatytułowane - Świat w obliczu pandemii,  będzie, jestem o tym przekonany, bestsellerem naukowym i zarazem bestsellerem popularnonaukowym, ponieważ książka napisana jest w sposób przystępny, nowoczesnym, zrozumiałym językiem. Autorom chodziło bowiem o to, aby już dostępna wiedza o pandemii dotarła do szerokich kręgów ludzi zainteresowanych tematem..

Oto sylwetka 
prof. dr hab. Mariana Goryni

Prof. dr hab. Marian Gorynia studia magisterskie ukończył w 1980 roku na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (27 grudnia 2008 roku przemianowanej na Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Od początku kariery zawodowej nierozerwalnie związany z Uczelnią, gdzie przeszedł wszystkie szczeble awansu zawodowego. Swoją drogę zawodową rozpoczął w 1983 roku od asystentury w Instytucie Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Po obronie doktoratu w 1985 roku awansował na stanowisko starszego asystenta, by rok później objąć stanowisko adiunkta w tymże instytucie. Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych dr Marian Gorynia został w 1998 roku mianowany na stanowisko profesora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W 2000 roku uzyskał tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. Od 2003 roku zajmuje stanowisko profesora zwyczajnego na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). W latach 1999-2002 prof. dr hab. Marian Gorynia sprawował funkcję Prodziekana Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W latach 2002-2008, przez dwie kadencje, był Prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. W latach 2008-2016 pełnił funkcję Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Prof. dr hab. Marian Gorynia Jest przewodniczącym Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Wchodzi w skład Komitetu Redakcyjnego czasopisma Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN -Studia Ekonomiczne, Komitetu Redakcyjnego Ekonomisty, Komitetu Redakcyjnego Gospodarki Narodowej , Komitetu Redakcyjnego Zeszytów Naukowych PTE, Komitetu Redakcyjnego serii wydawniczej Raporty CASE, Rady Programowej pisma Problemy Zarządzania Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Editorial Review Board of Journal of Transnational Management, a także Editorial Board of International Journal of Institutional Governance. Prof. dr hab. Marian Gorynia jest członkiem Rady Programowej Europejskiego Magazynu Internetowego EuroPartner, członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Academy of International Business, European International Business Academy, a także International Management Development Association.

Prof. dr hab. Marian Gorynia był członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów na kadencję w latach 2017-2020, gdzie pełnił również funkcję zastępcy przewodniczącego. W 2019 roku został wybrany na członka Rady Doskonałości Naukowej I Kadencji na lata 2020-2023, gdzie pełni również funkcję zastępcy przewodniczącego. W dniu 18 maja 2020 roku prof. dr hab. Marian Gorynia został wybrany na członka Prezydium Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. W dniu 7 maja 2021 roku prof. dr hab. Marian Gorynia został wybrany na członka Rady Akademickiego i Naukowego Poznania.

Problematyka badawcza Profesora to: konkurencyjność przedsiębiorstwa, strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym, strategie inwestorów zagranicznych w Polsce, ekspansja firm polskich na rynki międzynarodowe, mezoekonomia, polityka wspierania konkurencyjności.

O książce -Świat w obliczu pandemii- prof. dr hab. Marian Gorynia mówi tak: Niniejsza książka jest zbiorem tekstów powstałych w okresie od marca 2020 roku do czerwca 2021 roku. Część z tych tekstów to opracowania autorskie, napisane indywidualnie. Drugą część stanowią publikacje zespołowe pisane wraz z Koleżankami i Kolegami z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, których każdorazowo zapraszałem do współpracy polegającej na szczegółowym rozpracowaniu określonego zagadnienia. W ten sposób powstał zbiór składający się z 27 rozdziałów. W tym miejscu składam moim Współautorom wyrazy wdzięczności za owocną i skuteczną współpracę. Prezentowane teksty powstawały bez jakiegoś szczególnego zamysłu, planu. Tworzone były spontanicznie w odpowiedzi na pojawiające się kolejne aspekty pandemii COVID-19. W niniejszym tomie zostały ułożone w kolejności chronologicznej, według dat ich powstania i opublikowania. Jak pamiętamy, pandemia COVID-19 nadciągnęła do Polski z początkiem marca 2020 roku. Jej oficjalnie potwierdzone początki sięgają natomiast jesieni 2019 roku i kojarzą się z chińskim miastem Wuhan. Wokół genezy pandemii narosło wiele sporów i z pewnością będą się toczyć na ten temat dalsze dyskusje. Kwestia ta została szerzej podjęta w kilku miejscach książki.


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem