Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 

CYBINA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


...
Boże Młyny mielą stale, chociaż bardzo powoli...
29 V 2018, 18:11:00
Jak poinformowała prasa, protest niepełnosprawnych i ich matek w gmachu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, po 40 dniach trwania został zakończony, bez zrealizowania przez rząd postulatów tej społeczności obywateli najbardziej poszkodowanych przez los.

Polska "klasa polityczna" nie pochyliła się z troską i szacunkiem nad postulatami niepełnosprawnych żądających tylko zwiększenia o 500 złotych ( równowartość 136 dolarów amerykańskich ) ich miesięcznej renty socjalnej, wynoszącej obecnie 865 złotych i 3 grosze, czyli znajdującej się znacznie poniżej tzw. minimum socjalnego, wynoszącego na jedną osobę nieco ponad 1 tysiąc złotych miesięcznie, kwotę całkowicie zresztą oderwaną od rzeczywistych kosztów utrzymania się tu i teraz.
więcej »
Dla kogo jest Sejm?
17 V 2018, 10:18:00
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawicielstwo narodu, reprezentant wszystkich bez żadnych wyjątków obywateli, obraduje w gmachu przy ulicy Wiejskiej w stolicy Najjaśniejszej Rzeczypospolitej - w Warszawie. Ten wspaniały gmach, jak wynika z jego funkcji i przeznaczenia jest miejscem nie tylko dla parlamentarzystów, ale właśnie dla obywateli i dlatego powinien być dla nich dostępny, aby z galerii sejmowej mogli przysłuchiwać się obradom ich przedstawicieli i w pewnym sensie brać udział w tworzeniu prawa, obserwować zachowania i wystąpienia parlamentarzystów. Gmach ten powinien być dostępny dla obywateli także i wtedy, kiedy dzieją się w nim wydarzenia takie, z jakimi mamy do czynienia teraz, gdy protestują w nim niepełnosprawni i ich matki domagając się od przedstawicieli narodu respektowania ich żądań i uzasadnionych potrzeb. Tego, co od państwa z zasady powinno im się należeć.
więcej »
O, cześć wam panowie magnaci...
13 V 2018, 20:24:00
91-letnia, zasłużona dla Polski weteranka, uczestniczka Powstania Warszawskiego, harcerka z ugrupowania Szarych Szeregów, Pani Wanda Traczyk-Stawska, emerytowana wieloletnia nauczycielka w szkole specjalnej, nie została wpuszczona do gmachu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, kiedy pragnęła spotkać się tam z grupą protestujących od wielu dni w Sejmie niepełnosprawnych polskich obywateli, młodych ludzi tragicznie pokrzywdzonych przez los, często skazanych na niesamodzielność przez całe życie. Kiedy Pani Wanda Traczyk-Stawska znalazła się przy wejściu na teren sejmowy, funkcjonariusze Straży Marszałkowskiej powołując się na otrzymane rozkazy, zabronili jej wejścia do Sejmu. Nawet, kiedy jeden z posłów chciał wprowadzić Panią Wandę Traczyk-Stawską na teren sejmowy jako swojego gościa, także i jemu zabroniono uczynienie tego.
więcej »
...przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią...(Łk 23, 34a)
4 V 2018, 21:18:00
...te słowa konającego na krzyżu Chrystusa, należy dzisiaj przywołać pod adresem polityków rządzących państwem polskim, kiedy obserwujemy jak traktują oni protestujących od kilku tygodni w Sejmie niepełnosprawnych, od narodzenia pokrzywdzonych przez los, obywateli polskich. Obywateli domagających się czego? Poszanowania ich godności, ich prawa do godnego, chociaż ograniczonego inwalidztwem życia i zrozumienia ich - miejmy wreszcie odwagę to powiedzieć głośno - niezwykle skromnych potrzeb.
więcej »
Artykuł 67 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej...
2 V 2018, 15:54:00
...stwierdza, że: Obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego. Zakres i formy zabezpieczenia społecznego określa ustawa. Obywatel pozostający bez pracy nie z własnej woli i nie mający innych środków utrzymania ma prawo do zabezpieczenia społecznego, którego zakres i formy określa ustawa?. Koniec, kropka!
więcej »
...Click for Poznan, Poland Forecast